سید علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به آخرین توافق اعضای اوپک،
گفت: آمریکا به مصوبه و توافق کشورهای تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۸ ورود و تعدادی
از کشورها را در این راستا با خود همراه کرده تا مصوبه اخیر وین را دور زده و و با
تفسیر به رای خود خلاف اجماع سازمان اوپک عمل کرده و در هماهنگی کامل با آمریکا
حرکت کنند.

ادیانی با بیان اینکه دورزدن مصوبه
اوپک از سوی امریکا قابل پیش بینی بود،افزود:هدف آمریکا و استرالیا برای افزایش
عرضه نفت خام و جایگزینی سهم ایران در بازار نفت قابل تحقق نیست.

وی با اشاره به اینکه کشورهای طرف
معامله در حوزه نفت ایران تنها تجارت نفتی خود را با ایران انجام می دهند، ادامه
داد: کشورهایی همانند هند، چین، کره و حتی اروپا حاضر نیستند بازار دائمی ایران را
جایگزین بازار مقطعی کنند، چراکه منافع پایدار خود را دیده و در دام تصمیمات
خلق الساعه با محوریت آمریکا نمی افتند.

ادیانی با بیان اینکه نفت ایران مشتری
خود را دارد، یادآور شد: مابه ازای تولید در چارچوب سقف اوپک که برای ایران تعیین
شده است، جمهوری اسلامی مشتری های نفتی خود را داشته و علاوه بر مشتریان سنتی
مشتریان جدیدی نیز پیدا می کند، بنابراین آمریکا در این بخش نمی تواند لطمه جدی به
ایران وارد کند.

وی افزود: اگر صادرات نفت ایران کاهش
یابد قطعا به ضرر مصرف کننده خواهد بود، چراکه منجر به گرانی نفت شده و اثر محسوسی
در افزایش درآمد نفتی ایران دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بر
این اساس تغییر محسوسی در درآمد ارزی کشور به ازای فروش نفت کشور ایجاد نمی
شود و گران شدن نفت کاهش فروش را جبران می کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179627/بدعهدی-امریکایی-ها-به-توافق-اوپک-هم-رسید