به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عملیات فروش ارز مسافرتی در شعب میرداماد، اسکان، مرکزی، بازار، امام حسین (ع)، هفتم تیر، استاد معین و کاشف انجام می شود.

با گذشت زمان و به تدریج، تعداد این شعب بیشتر خواهد شد.

اسامی و نشانی شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/62915/شروع-مجدد-فروش-ارز-مسافرتی-شعب-منتخب-بانک-ملی