رئیس جمهور ادامه داد: بیانات پنجشنبه مقام معظم رهبری را یک بار دیگر مرور کنیم، خیلی جمله مهمی گفتند، گفتند در روز سخت کسی حق ندارد پشت دولت را خالی کند، مردانگی، مروت، اخلاق، اصول انقلاب و منافع ملی اقتضا می کند امروز در کنارهم باشیم، همدیگر را یاری کنیم، پشتوانه یکدیگر باشیم.

روحانی گفت: دولت که نمی تواند از یک طرف با امریکا مبارزه کند از یک طرف دیگر حواسش به راست و چپ باشد، چند طرف بجنگد؟ در سه جبهه که دولت نمی تواند بجنگد، درحالی که امروز رو به روی دولت، امریکا و رژیم صهیونیستی است، راست و چپ باید در این میدان جنگ، دو جناح میمنه و میسره دولت و حامی باشند وگرنه من بخواهم به راست و چپ جواب دهم ما به جایی نمی رسیم.

رئیس جمهور گفت: باید آستین ها را بالا بزنیم و با تمام قدرت به مردم کشور خدمت کنیم.

روحانی در ادامه سخنان خود افزود: واقعیت این است که نه راست و نه چپ هیچ کدام دشمن ما نیست ما نباید با راست و یا چپ مقابله کنیم همه باید باهم باشیم.

رئیس جمهور گفت: بار سنگینی بر دوش شما دولتیان است منظورم از دولت همین رقم دو میلیون و نیم و همه آن جمعیتی از زن و مرد در روستا و شهر از کارمندان دولت است که مشغول خدمات رسانی هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک شفافیت درست می کند افزود : امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد، بله بخشی از این التهاب به خاطر فشار امریکا است اما من به عنوان رئیس دولت اینجا اعلام می کنم بخش از التهابات داخلی است.

وی ادامه داد: صادرکننده، چه دولتی یا خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد ۴۸ ساعت بعد ارایه می دهد این کار خیانت به کشور است.

رییس جمهور ادامه داد: من دیروز به یکی از مسئولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه، چرا این کار را می کنید؟ برای اینکه شرکت امتیاز بگیرد؟ برای اینکه آخر سال سود شرکت بالا برود؟ برای اینکه سهم خودت در این شرکت بیشتر شود؟ تو به خاطر سهم خودت داری به ملت ایران صدمه می زنی.

روحانی اضافه کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم ، شش ماه از سال گذشته است می بایست ۲۰ میلیارد این به بانک مرکزی و در سامانه نیما می آمد، چقدرش آمده؟ چه کسی مسئول است؟ این را هم می خواهیم به گردن امریکا و رژیم صهیونیستی بگذاریم؟ بله آنها خیلی جنایتکارند و جنایت می کنند و خیلی ضربه زده اند و می زنند قبول دارم، اما خودمان چکار کردیم؟

رئیس جمهور گفت: من از سازمان امور اداری و استخدامی می خواهم یک معیار بزرگ از امروز برای تمام وزارتخانه ها و شرکت ها برای زمان تحویل دادن ارز صادراتی قرار دهند برای آنهایی که یک ساعت زودتر ارز صادراتی را عرضه می کنند؛ و از آن طرف آنهایی را که در این کار تاخیر می کنند تنبیه کنیم این به عنوان یک معیار مهم است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179617/روحانی-تاخیر-صادرکننده-در-تحویل-ارز-خیانت-است