به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز،بخش عمده‌ای از کاهش زیان این شرکت مربوط به کاهش
۳۷۳ میلیارد ریالی سرفصل هزینه‌های توزیع و فروش مربوط به هزینه‌های فروش، عمومی و
اداری، شناسایی ۳۲۲ میلیارد ریالی درآمدهای تسعیر ارز و کاهش ۱۱۲ میلیارد ریالی هزینه‌های
مالی شرکت در این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.


در این بین می‌توان به رشد جالب‌توجه ۸۷ درصدی
درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ در مقایسه با سال مالی گذشته اشاره کرد که
عمدتاً مربوط به افزایش ۹۹۰ میلیاردی درآمدهای حاصل از فروش ورق فولادی و ۱٫۳۷۱ میلیارد
ریالی فروش تختال است.


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179619/ادامه-روند-زیاندهی-فوکا-با-وجود-رشد-87-درصدی-درآمدها