در این جلسه همچنین فهرست ممنوعیت خرید تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

در ادامه جلسه هیات دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179558/موافقت-دولت-با-کاهش-سود-بازرگانی-لاستیک-خودروهای-سواری