به گزارش بنکر (Banker)،اینجا قلب ارز و سکه تهران است. فردوسی. در حالی که بسیاری از صرافان بر شیشه های خود کاغذی چسبانده اند تا خبر بدهند از امتناعشان برای خرید و فروش ارز، دلالان حاشیه خیابان به سادگی ، بی هیچ ترسی کارشان را پیش می‌برند. از میان آنچه دولتی‌ها می گویند بر می‌آید که ایران در شرایط کنونی با مضیقه اسکناس دلاری یا به عبارت بهتر اسکناس ارزی روبروست نه با کمبود ارز اما اینجا، فردوسی خبری از کمبود نیست. به هر میزان که بخواهید دلار به شما می فروشند  و به هر میزان که دلار داشته باشید پانصد تومان پایین تر از قیمت از شما می خرند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232623/قدرت-نمایی-دلالان-در-بازار-ارز