عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به نوسانات ارز باید تکیه بر خودروسازی داخلی بیشتر شود و تولید خودرو با کیفیت توسط خودروسازان داخلی افزایش یابد البته باید مشکلات تامین قطعه خودرو رفع شود.

قیمت خودرو باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود

نماینده مردم سبزوار،جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم عرضه مناسب خودرو برای تامین نیاز بازار گفت: قیمت خودرو باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود.

پیش فروش خودرو و تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی برای تعدیل قیمت در بازار

سبحانی‌فر، گفت:باید پیش فروش خودرو و تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی برای تعدیل قیمت در بازار با ساز و کار سنجیده انجام شود.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نگرانی مردم از بابت آینده بازار خودرو است که باید این نگرانی رفع شود همچینین در شرایط فعلی، خودروهای ثبت نامی با لحاظ اولویت باید به متقاضیانی ارائه شود که در حال حاضر خودرو ندارند تا التهابات بازار کم شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179572/تحویل-خودروهای-پیش-فروش-به-خودرو-اولی-ها-لزوم-تقویت-خودورسازان-داخلی