شرکت تجارت الکترونیک ایران‌خودرو (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۴ در راستای ارتقاء خدمات ‌پس‌ازفروش، افزایش رضایت مشتریان و تأمین و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در گروه صنعتی ایران خودرو تأسیس شد.

منبع خبر: http://www.ikec.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88/