شرکت تجارت الکترونیک ایران‌خودرو (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۴ در راستای ارتقاء خدمات ‌پس‌ازفروش، افزایش رضایت مشتریان و تأمین و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در گروه صنعتی ایران خودرو تأسیس شد.

منبع خبر: http://www.ikec.ir/%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8/