به گزارش بنکر (Banker)، کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو در خصوص بانکداری اسلامی، اظهار کرد: بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد که در این مدت با مشکلات و چالش هایی در این رابطه مواجه بوده ایم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232554/پرداخت-بدهی-بانک-ها-از-محل-سپرده-ها-ربای-آشکار-است