پوری حسینی ادامه داد: در همین راستا رئیس‌جمهور با تائید این پیشنهاد بر این موضوع که این  باشگاه‌ها به چنگ نا اهلان نیفتد، تاکید کرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود:‌ در دولت یازدهم ۲۳۰ شرکت کنترلی و در مجموع طی ۱۲ سال گذشته ۱۰۱ شرکت کنترلی واگذار شده که حاکی از نزدیک تر شدن سازمان خصوصی‌سازی به پایان عمر خود دارد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179469/اولتیماتوم-سازمان-خصوصی‌سازی-به-جاماندگان-سهام-عدالت