به گزارش بنکر (Banker)، «حجم نقدینگی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزار میلیارد تومان پول پر قدرت و مابقی آن شبه‌پول است؛ یعنی سپرده‌های غیر دیداری مشمول سود بانکی است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232524/سپرده‌گذاران-کلان-بانک‌ها-چه-کسانی-هستند؟