به گزارش بنکر (Banker)، برات کریمی با بیان این که از دیرباز اطلاعات متنوع و پراکنده ای گاه به قدمت عمر ۹۰ ساله در بانک وجود داشته است، افزود: بسته به شرایط، بخشی از این اطلاعات دسته بندی و مدون شده اند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232501/راه-اندازی-طرح-جامع-اطلاعات-بانک-ملی-در-آینده-نزدیک