به گزارش بنکر (Banker)، اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در بخش های بازرگانی می توانند برای تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز فعالیت تجاری خود به این بانک مراجعه و از تسهیلات مضاربه بهره مند شوند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232503/بانک-ملی-بیش-از-۲۵-هزار-میلیارد-ریال-تسهیلات-مضاربه-پرداخت-کرد