بازار آتی سکه در راستای حفظ منافع سرمایه‌گذاران روز گذشته تسویه شد تا پس از عادی‌شدن شرایط، با عمق بیشتر بازگشایی شود. طبیعتا برخی از کالاها که کشف قیمت نشده‌اند و نیاز به معاملات عمده دارد باید به بازار سرمایه و بورس منتقل شود. شرکت‌های بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، مخابرات، خودروسازی‌ها و امثال آن نمونه بارزی از این شرکت‌ها هستند. اما بورس سکه که عرضه آن انحصارا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، در واقع بی‌معناست و عرضه آن در بازار سرمایه محل تردید و تأمل است. زیرا هم قیمت آن کشف شده و هم فقط یک نهاد عرضه آن را در اختیار دارد. در این شرایط که بازارهای مختلف در التهاب به‌سر می‌برند نمی‌توان تمام مشکلات را در بازار سرمایه حل کرد، به نظر می‌رسد عاملی که منجر به اخلال در بازار شده است و نقطه شروع بحران و نبود تعادل است بحث نوسانات نرخ ارز است. یعنی از نیمه دوم سال گذشته که بازار ارز دچار نوسان شد، نوسان آن به بازارهای دیگر از جمله سکه و خودرو سرایت کرد. اگر تصمیم این باشد که با انتقال این کالاها به بازار سرمایه آنها را به تعادل برسانند تا زمانی که زمینه بی‌ثباتی از بین نرود، هر برنامه و سیاستی خود به عاملی اخلالگر تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت باید ابتدا یک ساماندهی یا یک تصمیم جدی برای بازگشت ثبات به بازار ارز بگیرد. نکته کلیدی آن است که این راهبرد را دولت و بانک مرکزی باید در اولویت قرار دهند، اما لازم است به آن متعهد و وفادار باشند و برای اجرای برنامه‌ای دیگر آن را فراموش نکنند. در این صورت سایر بازارها هم به تعادل می‌رسند. اما اگر این راهبرد دچار خدشه شود نباید انتظار داشت که سایر بازارها هم به ثبات برسند. اتفاقی که روز گذشته در بازار اوراق رخ داد و نرخ اسناد خزانه از ۳۰ درصد به ۲۷ درصد رسید بیانگر آن است که راهبر بانک مرکزی درباره مداخله‌نکردن در تعیین قیمت ارز اثر خود را گذاشته است. حال با توجه به اینکه آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، در بازار ارز روی داد باید برای آن درمانگری پیدا کرد. بسته جدید ارزی هم که دولت اعلام کرده است باید در اجرا به آن متعهد بماند، اما ممکن است گاهی با شدت بیشتری روی آن تمرکز کند و روز دیگر به آن بی‌توجه باشد. اگر دولت عرضه سکه را طبق روال قبل انجام دهد شاید به نفع سرعت بخشیدن به ایجاد تعادل در بازارها بشود. در این شرایط دولت می‌تواند به موفقیت سیاست‌های ارزی خود در بازار امیدوار باشد. نکته حائز اهمیت این است تا زمانی که عامل اخلال در بازار حل نشود نمی‌توان بازگشت آرامش به بازار را نوید داد. حال با استیضاح‌هایی که صورت گرفت امید می‌رود آقای رئیس‌جمهوری افراد اقتصادخوانده و عالم به‌روز اقتصاد را به تیم اقتصادی کشور اضافه کند. با این شرط که این تیم یکدست باشد و تمامی افراد یک مشی را در پیش بگیرند. متاسفانه طی ماه‌های اخیر نبود هماهنگی اقتصاد را به محلی برای آزمون صحیح و خطای مسئولان تبدیل کرد که انتظار می‌رود این مشکل هم برطرف شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232504/تردید-در-معامله-سکه-در-بورس