به گزارش بنکر (Bankerبانک‌ها و به بیانی منبع اصلی تجهیز و تامین فعالیت‌های مالی از روزگاران دور در بن‌بست سیاست‌های پولی گرفتار شده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها هیچ‌گاه به گونه‌ای نبوده که بتواند به خروج بانک‌ها از بحران کمک کند که با هر بار ابلاغ بند و قانون‌های جدید به آنان، زمینه‌ساز ورود نظام بانکی به شرایط جدید بحرانی شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232505/بحران-بانکی-عمیق-تر-می-شود