به گزارش بنکر (Banker)، علیرضا بلگوری در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی در نظام بانکی گفت: بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از بانک‌های بزرگ که زیان‌های کلانی برای جامعه در پی داشته، نشان می‌دهد، این خسارات عمدتاً ناشی از ضعف سیستم‌های حاکمیت شرکتی در این بانک‌ها بوده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232498/اثرات-اصول-حاکمیت-شرکتی-در-ثبات-نظام-بانکی