به گزارش بنکر (Banker)، نخستین جشنواره ملی کارت آرزو ویژه کاربران کانون جوانه های بانک ملی ایران از ۲۰  مرداد تا ۲۰ مهر ماه با دو جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی برای دو نفر، واریز ماهانه ۱۰ میلیون ریال به مدت یک سال برای ۲۰ نفر و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال برای ۲۰۰ نفر برقرار است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232458/نخستین-جشنواره-ملی-کارت-آرزو