به گزارش بنکر (Banker)،براساس اعلام مرکز آمار، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١۶,٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩۶ (١٢.٩ درصد) افزایش داشته ­است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232443/نرخ-تورم-تولیدکننده-۱۶-۸-درصد-شد