وی افزود: پیشنهاد مشخص اتحادیه آن است اجازه صادرات ۲۵ درصد از موارد اولیه وارداتی را برای صادرات را اجازه دهند تا برای تولید محصول صادراتی مورد استفاده قرار دهیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم ادامه داد: صادرات سموم آماده کشاورزی با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد تولیدشده است توجیه اقتصاد ندارد و به کل بازار صادراتی کشور را از بین می‌برد.

وی تصریح کرد: ۵۰ درصد مواد اولیه تولید سموم آماده کشاورزی از منابع داخلی به دست می‌آید اما قیمت این محصولات داخلی نیز افزایش‌یافته است.

به گزارش تسنیم، گیل‌آبادی گفت: درحالی‌که ۹۰ درصد نیاز سم کشور در داخل کشور قابل تأمین است نباید اجازه واردات سموم کشاورزی آماده در این حجم به کشور داده شود و ظرفیت بالای صنایع داخلی، خالی بماند؛ تنها بخش کمی از سموم که به کشور وارد می‌شود ما فرمول تولید آن را نداریم.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179394/صادرات-سموم-کشاورزی-یک-شبه-ممنوع-شد