به گزارش بنکر (Banker)،محمود شایان در این بازدید  بر حمایت همه جانبه بانک ملی ایران از تولید و صنایع داخلی جهت عدم وابستگی به دیگر کشورها تاکید کرد و گفت: بانک ملی ایران نگاه سوددهی به این شرکت نداشته بلکه رویکرد حاکمیتی به تولید و اقتصاد را در دستور کار قرار داده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232423/بازدید-بانک-ملی-از-یک-شرکت-تولیدی