پیرو توافق صورت گرفته مقرر گردیده است روزانه ٢ هزار تن شمش به شرکت حمل شود.

موضوع پرداخت یک حقوق معوقه دیگر امروز و پس از پیگیری های مجدانه در جلسه هیات مدیره بانک ملی تایید گردید و پرداخت آن هفته آینده و پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد.

اگرچه تیم مدیریت حتما حداکثر تلاش خود را جهت تسریع پرداخت به عمل خواهد آورد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179343/تامین-شمش-میان-گروه-ملی-فولاد-ایران-و-شرکت-فولاد-خوزستان