به گزارش بنکر (Banker)، مصطفی قلی خسروی ­­با بیان اینکه­ ما در مقوله مسکن فقط نمی توانیم یک مولفه را در نظر بگیریم ­ افزود: ۱۷۴ شغل کلیدی وابسته به مسکن است که همراه با ایراداتی بوده ­­اما به جای حل این ایرادات، ۴ سال سرگرم منازل خالی شده ایم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/232414/نسخه-امروز-بازار-مسکن