در ادامه این نامه آمده است: دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر دو سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی گردیده است، همچنین با تشخیص بازار ورق های گرم با ضخامت کم به عنوان بازار انحصاری، این شورا دستور العمل تنظیم بازار ورق گرم های فولادی زیر ۵ میلی متر را مصوب و اجرا کرده است. اما اینک وزارتخانه مذکور در اقدامی برای بازار کلیه محصولات فولادی دستورالعمل تنظیم صادر کرده که این موضوع مغایر قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

شیوا اضافه کرده است: بررسی های کارشناسی و گزارش های دریافتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات فولادی و نیز بورس کالا نشان می دهد دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی گردیده است. درحالی که هدف از هر دستورالعمل یا آیین نامه ای باید رفع مشکلات و آسان سازی روابط و رونق کسب و کار و تولید باشد.

شیوا در خاتمه نوشت: انتظار می رفت در مراحل بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم بازار توسط آن وزارت خانه از نظرات کارشناسی مرکز ملی رقابت و کارگروه تخصصی بهره برده تا حتی المقدور از تداخل وظایف و صدور بخشنامه های بدون پشتوانه قانونی و آثار و تبعات آن ممانعت به عمل آید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179337/مصوبه-تنظیم-بازار-فولاد-داد-رئیس-شورای-رقابت-را-درآورد-بازار-فولاد-را-آشفته-کردید