محمد عبدالرزاقی مدیر
بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی هلدینگ خلیج‌فارس در گفت‌وگو با بورس‌نیوز درباره میزان
عرضه این هلدینگ اظهار کرد: طبق برنامه کاری هلدینگ خلیج‌فارس در بخش عرضه
محصولات، این شرکت همانند روند گذشته خود
با رعایت کف عرضه، تمامی عرضه‌ها را در پیش‌گرفته و هیچ کاهش عرضه‌ای را در
دستور کار قرار نداده است
.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی
روزانه شاهد بخشنامه‌های جدیدی بوده که برای این صنعت چندان مفید نخواهد بود اما اختصاصاً
در خصوص این هلدینگ باید ذکر شود که به علت تعلق هلدینگ خلیج‌فارس به صنایع ملی
پتروشیمی و سهام عدالت، این شرکت کاملاً تابع به نظر دولت بوده و گام در مسیر ترسیمی
خواهد گذاشت حتی اگر نرخ دلار ۴۲۰۰ یا ۳۸۰۰ تومانی گرفته شود
.

عبدالرزاقی اضافه کرد:
نرخ اعلامی که از سوی دفتر صنایع پایین‌دست پتروشیمی تاکنون مطرح‌شده دلار ۴۲۰۰
تومانی بوده که بنگاه‌ها بتوانند از بورس‌کالا با همین قیمت تأمین مواد کنند
.

این فعال صنعت پتروشیمی
درباره میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها بر این صنعت را این‌گونه ارزیابی کرد و گفت: این
هلدینگ ماهیت فروش داخلی داشته و تحریم‌ها به خاطر جنبه فروش و صادرات چندان تأثیری
به این شرکت نخواهد گذاشت و اگر روال سال‌های گذشته پیش‌گرفته شود، میزان فروش کل
شرکت با رشد همراه خواهد بود
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179288/جزییات-برنامه-عرضه-محصولات-پتروشیمی-با-نرخ-دولتی-و-تأثیر-تحریم‌ها