به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز،با توجه به عدم ارائه فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و صادراتی،
اثرات تغییر نرخ ارز صادراتی بر اساس نرخ های بازار ثانویه از هفته سوم مرداد ماه،
در گزارش عملکرد ماهیانه شرکت قابل مشاهده نیست. به نظر می رسد که نرخ های فروش در
مرداد ماه نیز بر اساس نرخ های ارز دولتی ثبت و شناسای گردیده باشد و جهت مشاهده
تغییرات فروش شرکت در نتیجه تسعیر ارز با نرخ های سامانه نیما، می بایست منتظر
گزارش عملکرد شهریور ماه شرکت باشیم.

جمع درآمدهای عملیاتی شرکت از ابتدای سال جاری و تا پایان مرداد ماه
به بیش از ۲۰ هزار و۸۶۹ میلیارد ریال رسیده است.


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/179289/مارون-انتظارات-فعالان-بازار-سرمایه-را-برآورده-نکرد