قیمت سکه امروز نزولی شد و معامله سکه امامی در نرخ تقریبا ۳ میلیون و ۷۴۶ هزار تومانی رسید و در بازار ثانویه ارز نیز با عرضه ارز پتروشیمی ها آرام تر شد و نرخ دلار در بازار آزاد به ۹۲۱۸ تومان رسید و به نظر می رسد به تدریج آرامش به بازارها باز خواهد گشت؛ مشروط بر آنکه سودجویان مجددا بر طبل توخالی سیاه نمایی نکوبند و جو را متشنج نکنند.

ندری در خاتمه تصریح کرد: در شرایطی که انتظارات آینده، منفی است؛ کماکان بازار سکه طلا در کشور ما جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری داشته و حتی در صورت وجود حباب، برای سرمایه گذاران مطمئن ترین بازار خواهد بود. با بهبود وضعیت اقتصادی سایر بازارها می توانند جذاب باشند؛ ولی مادامی که اقتصاد با ابهام روبرو باشد، بازار سکه شانس بیشتری در جذب نقدینگی خواهد داشت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/178916/آرامش-بازار-ثانویه-با-عرضه-ارز-پتروشیمی‌ها-بی‌صدایی-طبل-توخالی-سودجویان