به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی در حکمی کامبیز زاهدپور را به سمت سرپرست روابط عمومی بانک مرکزی منصوب کرد.‌ زاهدپور پیش از این مدیریت روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را به عهده داشت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/228957/کامبیز-زاهدپور-سرپرست-روابط-عمومی-بانک-مرکزی-شد