پذیره‌نویسی اولین صندوق بیمه عمر بازار سرمایه (بادرآمد ثابت) از روز گذشته برای ۱۴ روز کاری با مشارکت شرکت سبدگردان الماس و بیمه دی در بانک آینده آغاز شد و تا دو شهریور ادامه خواهد داشت.

در این پذیره نویسی حداقل سرمایه گذاری برای یک واحد ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرصندوق شرکت سبدگردان الماس، متولی شرکت سبدگردان آسمان و حسابرس موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان است.

متقاضیان برای خرید می توانند از طریق شماره حساب ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴ و شماره شبا IR150620000000800499010004 بانک آینده شعبه سمنان به کد ۴۸۰۱ و به نام صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی اقدام کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/62361/پذیره-نویسی-اولین-صندوق-بیمه-عمر-آغاز