بانک مرکزی در روزهای شروع بحران اعلام کرد برای همه واردات کشور، ارز دارد؛ اما بعدا دیدیم مشکلات تحریم نمی‌گذارد بانک مرکزی به تعهداتش عمل کند.

در ۴۰ سال گذشته ما چند دولت هشت ساله داشته ایم و در هر هشت سال ارز کشور سه یا چهار برابر شده است و می توان گفت که قیمت ارز کشور هر چهار سال، دو برابر شده است (یعنی ارزش پول ملی ما هر چهار سال نصف شده است). همچنین قیمت ارز نیز هر سال حدود ۱.۲ برابر شده است. یعنی به فاصه یک روز قیمت ارز در ۱.۰۰۰۵ ضرب می‌شود. من اسم این را می گذارم حقیقت و اسم آن ارزی که شما از بانک یا صرافی می خرید را می گذارم واقعیت. حقیقت این است که قیمت ارز در ایران هر روز بالا می رود اما واقعیت این است که ما این افزایش لحظه‌ای را نمی بینیم بلکه هر چهارسال یکبار به یکباره مثلا دو برابرمی شود در نتیجه، به عنوان یک واقعیت اما نه حقیقت، بسته ارزی بانک مرکزی، قیمت ارز را کنترل می کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/178895/بسته-ارزی-دولتی-نیست-هر-۴-سال-یکبار-قیمت-ارز-در-بازار-۲-برابر-شد