پول و ارز و دلار را بردند
چاه را و منار را بردند
 
کوه را برده‌اند با برفش
بعد از آن نیز غار را بردند
 
جمع ژن‌های خوب و مختلسان
ماست را و تغار را بردند
 
نه فقط از دلار، نُه میلیارد
که هزاران هزار را بردند
 
بزک بی‌نوا، بمیر، آخر
کمبزه با خیار را بردند
 
شتر از درز سوزنی رد شد
شتر و کل بار را بردند
 
آن دکل پر نکرد تونل را
پس سریعا قطار را بردند
 
توی صندوق‌های غیرمجاز
یک شبه اعتبار را بردند
 
«میم شین» با «الف – ح» و «ف – دال»
مبلغی بیشمار را بردند
 
جفت هفت آمد و به طرز بدی
بی‌شرف‌ها قمار را بردند

منبع خبر: http://banker.ir/news/228881/شیرین‌کاری-جدید-اختلاس‌گران-