به گزارش بنکر (Banker)، فریال مستوفی گفت: لازمه پیوستن ایران به FATF آن است که بانک ها در ایران اقداماتی را با رعایت برخی از مقررات در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/228882/عدم-انتقال-اطلاعات-بانکی-با-FATF