سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ تنها ۵٫۵ میلیارد تومان بود. رقمی که  ده سال بعد، در سال ۱۳۹۷،  به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد.
این رشد و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، نیازمند انجام اقدامات، ایجاد زیرساخت‌ها و رعایت الزاماتی است که با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از فرصت‌ها، در سبد انتخاب‌های مردم قرار دهد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/178850/کتاب-صندوق‌های-سرمایه‌گذاری-کمک-به-شفافیت-اطلاعاتی-صندوق‌های-سرمایه‌گذاری