به گزارش اخبار بانک، اطلاعیه شورای هماهنگی بانک ها می افزاید: باتوجه به نامه شماره ۹۷/۰۱/۲۴۴۴۷ تاریخ هفدهم مرداد ماه ۹۷ استاندار تهران، ساعت شروع به کار همه بانک ها و موسسه های اعتباری در استان تهران از تاریخ بیستم لغایت سی و یکم مرداد ماه ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح است.

این شورا همچنین بر رعایت صرفه جویی لازم در مصرف انرژی تاکید کرد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/62284/ساعت-کاری-بانک-های-استان-تهران-پایان-مرداد-تمدید