افزایش بهای نفت در سال گذشته به همراه محاسبه بهای
قیمت محصولات عرضه شده پالایشگاه ها در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد از نیمه
دوم سال ۹۶، منجر به بهبود قابل توجه درآمدهای عملیاتی شرکت شد.

لازم به ذکر است که شرکت های پالایشگاهی ماده اولیه
اصلی مصرفی خود را که نفت خام است با تخفیف ۵ درصدی نسبت به نرخ فوب خلیج فارس
دریافت می نمایند. همچنین هزینه های حمل و انتقال نفت خام و همچنین هزینه های
توزیع و فروش فرآوده های نفتی تولیدی در شرکت های پالایشگاهی به عنوان یارانه به
این شرکت ها برگشت داده می شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/178106/بهبود-درآمدهای-عملیاتی-شبریز-در-سال-۱۳۹۶